Specialisaties

Klimaat & Energie

De wereld wordt geconfronteerd met klimaatverandering door menselijk toedoen. 

 

Klimaat- en milieubelastende activiteiten worden gereguleerd. De omschakeling naar een duurzame energievoorziening vindt plaats door o.a. regionale energiestrategieën (RES), zonne- en windturbineprojecten. 

Naast voordelen kennen deze ontwikkelingen ook nadelen, denk aan: zichthinder, slagschaduw, geluidsoverlast. De lusten en de lasten worden vaak niet gelijkmatig verdeeld.

VERVOER & TRANSPORT

Nederland is een land dat zich o.a. kenmerkt door een goede infrastructuur over land, over water en door de lucht.

 

Door de overheid worden besluiten genomen om deze infrastructuur in te passen in de leefomgeving. Te denken valt aan: tracébesluiten, verkeersbesluiten en luchthavenbesluiten. 

Deze activiteiten gaan ook gepaard met hinder en overlast, in de zin van: geluid, fijn stof, CO2 en stikstof.

omgevingsrecht

Ruimte in Nederland is schaars. Bij activiteiten dient rekening te worden gehouden met de leefomgeving van mens en natuur.

 

Dit wordt gereguleerd door o.a. omgevingsvergunningen en bestemmings-plannen. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Een omgevingsvergunning wordt verleend voor activiteiten, zoals: bouwen, slopen, kappen van bomen, milieu en het afwijken van een bestemmingsplan.

Contact

Botman Advocatuur

Spoorlaan 460

5038 CH Tilburg

        

 

info@botmanadvocatuur.nl

06-16070810

013-2032181 (fax)

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

Kvk: 78108721

IBAN: NL 86 KNAB 0402 8516 76

BTW-ID: NL003294186B61

Botman Advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden