Vervoer & Transport

Nederland is een land dat zich o.a. kenmerkt door een goede infrastructuur over land, water en door de lucht. Door de overheid worden besluiten genomen om deze infrastructuur in passen in de leefomgeving. De vervoers- en transportbewegingen gaan gepaard met hinder en overlast, in de zin van: geluid, fijn stof, CO2 en stikstof. In een dichtbevolkt land als Nederland is de ruimte schaars en kunnen deze vervoers- en transportbewegingen leiden tot een slecht of verslechterd woon- en leefklimaat. Daarnaast kan geluidsoverlast en (ultra) fijn stof leiden tot gezondheidsproblemen. Teveel CO2 en stikstof leiden tot een verslechterde staat van ons milieu en de natuur. 

Wordt u geconfronteerd met ontwikkelingen in uw leefomgeving op het gebied van vervoer en transport en herkent u zich in deze negatieve effecten? Botman Advocatuur staat u bij met gericht juridisch advies en indien nodig wordt er geprocedeerd tot de Raad van State. 

 

U kunt bij Botman Advocatuur terecht voor de volgende onderwerpen:

  • Tracébesluiten

  • Verkeersbesluiten

  • Luchthavenbesluiten

  • Uitbreiding van haven- en bedrijventerreinen

Contact

Botman Advocatuur

Spoorlaan 460

5038 CH Tilburg

        

 

info@botmanadvocatuur.nl

06-16070810

013-2032181 (fax)

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

Kvk: 78108721

IBAN: NL 86 KNAB 0402 8516 76

BTW-ID: NL003294186B61

Botman Advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden