top of page

tarieven

Het eerste half uur van een intake gesprek is altijd gratis

Het eerste half uur van een intake gesprek waarbij een globale inschatting wordt gemaakt van hetgeen er speelt, de kans van slagen en de mogelijke aanpak is altijd gratis. 

Uurtarief

Ik werk op basis van een vast uurtarief á € 225,- per uur exclusief BTW (á 21%). Er worden geen afzonderlijke kantoorkosten in rekening gebracht.

Fixed fee

Naast het werken op basis van een vast uurtarief is het ook mogelijk om een vast tarief of fixed fee af te spreken voor de behandeling van uw zaak. De hoogte van de fixed fee hangt af van de klantvraag, de mate van (juridische) complexiteit, de aard van de werkzaamheden (advies/schrijven van processtukken/pleiten etc.) in combinatie met het geschatte aantal uren die benodigd zijn voor de behandeling van uw zaak. 

Overige kosten

De gemaakte kosten (zoals deurwaarderskosten, griffierecht, uittreksels) worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht. Reis- en wachttijd worden in beginsel niet in rekening gebracht, tenzij dit nadrukkelijk vooraf met u is besproken.  

Rechtsbijstand

Indien u over een rechtsbijstandverzekering beschikt dan worden de kosten voor mijn dienstverlening onder voorwaarden vergoed. Als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure (denk aan de fase van bezwaar of zienswijzen) dan geldt er een wettelijk recht op een vrije advocaatkeuze. Of u hiervoor in aanmerking komt kan nader met u worden besproken. Vanwege mijn 2,5 jaar werkervaring bij een rechtsbijstandverzekeraar kan ik u hierin goed adviseren. 

A business that makes nothing but money, is a poor business

- Henry Ford

bottom of page