Omgevingsrecht

Ruimte in Nederland is schaars. Bij activiteiten dient rekening te worden gehouden met de leefomgeving van mens en natuur.

 

Dit wordt gereguleerd door o.a. omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Een omgevingsvergunning wordt verleend voor activiteiten, zoals: bouwen, slopen, kappen van bomen, milieu en het afwijken van een bestemmingsplan. 

Bent u het niet eens met een verleende of geweigerde omgevingsvergunning of een vastgesteld bestemmingsplan? Neem dan contact met mij op.

Contact

Botman Advocatuur

Spoorlaan 460

5038 CH Tilburg

        

 

info@botmanadvocatuur.nl

06-16070810

013-2032181 (fax)

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

Kvk: 78108721

IBAN: NL 86 KNAB 0402 8516 76

BTW-ID: NL003294186B61

Botman Advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden