top of page

Omgevingsrecht

Ruimte in Nederland is schaars. Bij activiteiten dient rekening te worden gehouden met de leefomgeving van mens en natuur.

 

Dit wordt gereguleerd door o.a. omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Een omgevingsvergunning wordt verleend voor activiteiten, zoals: bouwen, slopen, kappen van bomen, milieu en het afwijken van een bestemmingsplan. 

Bent u het niet eens met een verleende of geweigerde omgevingsvergunning of een vastgesteld bestemmingsplan? Neem dan contact met mij op.

bottom of page