top of page

Klimaat & Energie

De wereld wordt geconfronteerd met klimaatverandering door menselijk toedoen. De behoefte om de energievoorziening te verduurzamen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen is groot. Er is een noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, om energie betaalbaar te houden, om de toegang tot energie voor de toekomst veilig te stellen en om de algemene kwaliteit en duurzaamheid van het milieu te bevorderen. Er zijn verschillende manieren om deze doelen te bereiken. 

 

De omschakeling naar een duurzame energievoorziening vindt plaats door aansturing en/of besluitvorming door het rijk, provincies en gemeenten. Dit wordt vormgegeven door (grootschalige) wind- en zonne-energie projecten, die een negatieve invloed hebben op o.a. het woon- en leefklimaat, de volksgezondheid, de natuur en de waarde van woningen. De overheid maakt het vaak vooraf een speerpunt om de burger actief bij de besluitvorming te betrekken, draagvlak te creëren en participatie te stimuleren. Gaandeweg het proces weet de overheid deze uitgangspunten vaak niet waar te maken. Het draagvlak voor ingrijpende energieprojecten is vaak afwezig en de lusten en de lasten worden op onevenredige wijze verdeeld. 

Herkent u zich in dit beeld? Botman Advocatuur staat u bij mij met gericht juridisch advies en indien nodig wordt er geprocedeerd tot aan de Raad van State. 

U kunt bij Botman Advocatuur terecht voor de volgende onderwerpen:

  • De regionale energiestrategie (RES)

  • Windturbineprojecten

  • Zonneparken

  • Onder- en bovengrondse hoogspanningsleidingen

bottom of page