top of page
Zoeken
  • pbotman

Blog Jurisprudentie - Luchthaven Teuge

Bijgewerkt op: 25 jan. 2021

Bespreking jurisprudentie

'Platform Vlieghinder Teuge wint belangrijke slag bij de Raad van State: Provincie moet verantwoording afleggen'


Waar draait de zaak om?

De zaak draait om de geplande overheveling van zakenverkeer van Lelystad naar Teuge, nadat Lelystad officieel een vakantievliegveld is geworden. Het provinciebestuur had het Platform Vlieghinder Teuge, dat grote zorgen heeft over de gevolgen van de komst van dat zakenverkeer, serieus moeten nemen, vindt de Raad van State.


Platform Vlieghinder Teuge (PVT) vraagt Provinciale Staten al jaren om een dergelijk besluit om te voorkomen dat straks met een simpele pennenstreek al het zakenvliegverkeer van Lelystad naar Teuge wordt overgeheveld.


De uitspraak

In een verzetsuitspraak van 14 januari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:77) heeft de enkelvoudige kamer geoordeeld dat het Platform Vlieghinder Teuge (PVT) in de eerdere uitspraak van 31 juli 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2883) ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard bij de procedure wegens het uitblijven van een luchthavenbesluit voor vliegveld Teuge.


Uit de Wet Luchtvaart en de tijdelijke Omzettingsregeling van 1 januari 2011vloeit voort dat provinciale staten van de provincie Gelderland uiterlijk op 1 november 2014 ambtshalve een luchthavenbesluit moesten hebben vastgesteld zonder dat daarvoor eerst een aanvraag had moeten zijn ingediend.


Het PVT is weliswaar geen belanghebbende waar het gaat om de mogelijkheid een aanvraag om vaststelling van een luchthavenbesluit in te dienen, maar zij kan wel als belanghebbende een ontvankelijk beroep instellen tegen een vastgesteld luchthavenbesluit. Volgens haar zou die mogelijkheid daarom ook moeten bestaan ten aanzien van het niet tijdig nemen van een luchthavenbesluit.


Dit betoog slaagt. De uitspraak van 31 juli 2021 komt hiermee te vervallen. De Raad van State zal het ingediende beroep opnieuw gaan beoordelen.


Welke gevolgen heeft de uitspraak?

De Raad van State zal opnieuw op het hoger beroep van het PVT gaan beslissen. Een logische uitkomst zou zijn dat het hoger beroep van het PVT gegrond wordt verklaard en dat provinciale staten van de provincie Gelderland alsnog op korte termijn een (appellabel) luchthavenbesluit vast zal moeten gaan stellen. Tegen het ontwerp-luchthavenbesluit kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend en tegen het definitieve luchthavenbesluit kan beroep worden aangetekend.


Wordt vervolgd..

mr. P.R. Botman

Advocaat

89 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page