top of page

over mij

 

Paulus 2014 0165 II.jpg

Gepassioneerd om anderen te helpen

Als advocaat onderscheid ik mij in het doorgronden van complexe zaken gecombineerd met persoonlijke betrokkenheid, doorzettingsvermogen en integriteit. Ik houd van uitdagingen en deins niet terug om het juridische gevecht aan te gaan.

Na jarenlange ervaring in de commerciële advocatuur bij enkele gerenommeerde advocatenkantoren en een uitstap naar de grootste rechtsbijstandverzekeraar als projectleider en oprichter van het advocatenkantoor heb ik de keuze gemaakt om mijn eigen kantoor op te richten. Mijn hart heeft altijd gelegen bij de burger of ondernemer die onrechtvaardig behandeld wordt, zich niet gehoord, niet begrepen en/of niet serieus genomen voelt door de overheid. 

Mijn missie

Wij leven in een democratische rechtsstaat, welke met rechten en waarborgen is omkleed. Toch worden deze waarborgen door de overheid niet altijd in acht genomen in de besluitvorming. Daarnaast is er niet altijd sprake van een gelijk speelveld tussen partijen. De overheid en grote projectontwikkelaars beschikken vaak over nagenoeg ongelimiteerde middelen, in tegenstelling tot de burger of mkb’er.  Ik beschouw het als mijn missie om dit ongelijke speelveld gelijk(er) te trekken en op te komen voor de gerechtvaardigde belangen van mijn cliënten. In principe adviseer en procedeer ik dan ook in procedures tegen de overheid.

Daarnaast streef ik altijd naar de best mogelijke oplossing voor mijn cliënten, zonder daarbij de gerechtvaardigde belangen van andere partijen uit het oog te verliezen.  Hard op de inhoud, maar zacht op de relatie. Procederen doe ik graag en met liefde, maar is voor mij bij voorkeur toch echt het laatste redmiddel. Zeker in bestuursrechtelijke aangelegenheden is het waardevol en verstandig om met elkaar in gesprek te blijven en te proberen om in eerste instantie de publieke besluitvorming in het politieke debat te beïnvloeden. En dat op basis van feiten en inhoudelijk goede argumenten. Als dat niet tot een oplossing leidt dan is een procedure onafwendbaar, waarbij ik de confrontatie niet schuw ongeacht wie er aan de andere kant van de tafel zit. Ik heb door de jaren heen ruime proceservaring bij de bestuursrechter opgebouwd en ik pleit regelmatig in de zittingszalen van de rechtbank en de Raad van State.

Kernwaarden

  • Rechtvaardigheid

  • Persoonlijke betrokkenheid

  • Integriteit

  • Onafhankelijkheid

  • Vertrouwelijkheid

  • Deskundigheid

Rechtsgebiedenregister

Mr. Botman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht

  • Omgevingsrecht 

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

“Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn.”

bottom of page