top of page
Paulus%202014%200165_edited.jpg

"Ik streef naar een rechtvaardige samenleving en zet mij in om onrecht en ongelijkheid in de maatschappij te bestrijden."

Over mij

Als advocaat met ruime ervaring in het bestuurs- en omgevingsrecht onderscheid ik mij in het doorgronden van complexe zaken gecombineerd met persoonlijke betrokkenheid, doorzettingsvermogen en integriteit. Ik houd van uitdagingen en deins niet terug om het juridische gevecht aan te gaan. 

Mijn hart ligt bij de burger of ondernemer die onrechtvaardig behandeld wordt, zich niet gehoord, niet begrepen en/of niet serieus genomen voelt door de overheid. In principe adviseer en procedeer ik dan ook in procedures tegen de overheid.

"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere."

- Martin Luther King Jr.

Landschap van de berg
About

wat doe ik?

Windmolens.png

KLIMAAT & ENERGIE

De wereld wordt geconfronteerd met klimaatverandering door menselijk toedoen. 

 

Klimaat- en milieubelastende activiteiten worden gereguleerd. De omschakeling naar een duurzame energievoorziening vindt plaats door o.a. regionale energiestrategieën (RES), zonne- en windturbineprojecten. 

Naast voordelen kennen deze ontwikkelingen ook nadelen, denk aan: zichthinder, slagschaduw, geluidsoverlast. De lusten en de lasten worden vaak niet gelijkmatig verdeeld.

 

Wenst u hiertegen op te komen? Neem dan contact met mij op.

Luchthaven 4.jpg

VERVOER & TRANSPORT

Nederland is een land dat zich o.a. kenmerkt door een goede infrastructuur over land, over water en door de lucht.

 

Door de overheid worden besluiten genomen om deze infrastructuur in te passen in de leefomgeving. Te denken valt aan: tracébesluiten, verkeersbesluiten en luchthavenbesluiten. 

Deze activiteiten gaan ook gepaard met hinder en overlast, in de zin van: geluid, fijn stof, CO2 en stikstof.

Heeft u het gevoel dat hierbij geen of onvoldoende rekening wordt genomen met uw belangen? Neem dan contact op en informeer naar de mogelijkheden.

Uitzicht%20Westpoint%203_edited.jpg

OMGEVINGSRECHT

Ruimte in Nederland is schaars. Bij activiteiten dient rekening te worden gehouden met de leefomgeving van mens en natuur.

 

Dit wordt gereguleerd door o.a. omgevingsvergunningen en bestemmings-plannen. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Een omgevingsvergunning wordt verleend voor activiteiten, zoals: bouwen, slopen, kappen van bomen, milieu en het afwijken van een bestemmingsplan.

Bent u het niet eens met een verleende of geweigerde omgevingsvergunning of een vastgesteld bestemmingsplan? Neem dan contact met mij op.

Contact
bottom of page